Soprunda i Sydosktskåne 12 september 1999


Erling Jirle & Rune Svensson

I strålande sommarväder denna fantastiska september tittade vi på 3 tippar och ett par andra lokaler.

Dalby


100 m väst Kärrabäcks gård (eller 800 m syd Lilla Kungsgården), Dalby
Här har markägaren, Arne Mårtensson (som förövrigt var mycket pratglad, uppehöll oss en hel timme !), grävt kvävereduktionsdammar vid Källingabäcken.

På andra jordhögen på vänster hand hittade vi bland ballongblommor, etternässlor, ringblommor, lönnmållor och cementrör ett meterhögt praktfullt ex i full blom av;

Lindmalva, Abutilon theophrasti
(Arne lovade att inte gräva bort jordhögen på ett par veckor)

Röddinge, 500 m S. kyrkan

Härifrån har publicerats ett fynd av klippoxbär, Cotoneaster nanshan .
Vi hittade gott om arten här, bestående av planterade häckrader längs grusväg in mot en liten pumpstation, och även planterad häck runt parkeringsplatsen där..........

Måselycke avfallsanläggning, S:t Olof

Vid rötslamsgrop några ex av kapkrusbär, Physalis peruviana
I området även solros och bovete, Fagopyrum esculentum .

Vid byggavfallsavdelningen hittade vi en för oss ny art;
Purpursporre, Linaria purpurea 'Canon Went' med ljust rosa blmr och lång sporre
(Ref: Stace (1997), New Flora of the British Isles och Phillips, R. & Rix, M. (1993), Perennials. Vol. 2. Late Perennials)
Övriga arter här;
Skär kattost, Malva neglecta
Indiankrasse, Tropaeolum majus
Gul nunneört, Pseudofumaria lutea
Opievallmo, Papaver somniferum
Jätteprästkrage, Leucanthemum xsuperbum
Nätmelon, Cucumis melo Nätmelongruppen
Stockros, Alcea rosea
samt indikatorarten nr. 1 i Skåne på avfallshög;
Ballongblomma, Nicandra physalodes

På kompostavdelningen, brukar vara en av de mest givande delarna på en sopstation;
Gyllenbär, Physalis pruinosa (1 ex, Ref: Physalis-artikel i SBT)
Drakmålla, Chenopidium schraderianum
Svinamarant, Amaranthus retroflexus
Flikbjörnbär, Rubus laciniatus
Blå snokört, Echium plantagineum
Judaspenningar, Lunaria annua
Gurka, Cucumis sativus
Malört, Artemisia absinthium
Dill, Anethum graveolens
Sammetsblomster, Tagetes patula
Vit spikklubba, Datura stramonium var. stramonium
samt givetvis tomat, potatis och jordärtskocka, Helianthus tuberosus.

Ystad soptipp, Bromma


Betydligt färre arter än på Måselycke, förutom de vanliga soptippsarterna endast;
Höstsolros, Helianthus pauciflorus
och en ganska storvuxen kavelhirs, bör vara ruderatformen;
Stor kavelhirs, Setaria viridis var. major

Svalevad, St. Köpinge

Sökte mörkt lingonoxbär, Cotoneaster atropurpureus , funnen här 1995 (LBF Medlemsblad 3/98:4) men kammade noll.
Denna art, tidigare kallad bl.a. C. horizontalis var. perpusillus har Flinck & Hylmö upphöjt till art, se Watsonia 18 (1991):311-313.
I LBF Medlemsblad 3/98 står dock "C. atropurpureus står nära spärroxbär och har tidigare betraktats som en form av denna (C. horizontalis "Robustus" )".
Detta stämmer nog ej. Enligt ovanst. artikel i Watsonia är C. horizontalis cv. Robusta detsamma som den i artikeln nyutnämnda arten C. hjelmqvistii , stort lingonoxbär.

Vid vägkanten nära bron i Svalevad hittade vi dock blå sommarbinka, Erigeron annuus ssp. annuus (Ref: Stace 1997).


Sammanställt Erling Jirle 15 september 1999.

Tillbaka till exkursionssidan