Sydöstra Danmark 5 oktober 1998 (Erling Jirle & Rune Svensson)

5 lokaler, 68 mil, 07.00-22.00. Opel Ascona-79, Driver: EVJ.
Avresa 07.00, via Helsingborg-Helsingør och tät trafik genom København söderut.

Knudsskov, Knudshoved Odde, Sjælland
Sumpnässla (sump-nælde), Urtica kioviensis  Rogow.
Riklig, stora "snår" i gles vass-sump med vattenmynta i kanten av alskog, 100 m N stranden, 200 m V vägen som leder ner till stranden åt SV från stora parkeringen vid infarten till Knudsskov-reservatet.
Denna nyupptäckta art är kulturskyende, och finns vild upp till Berlin, så den betraktas som spontan för Danmark. Den hittades egentligen redan 1931 av S. Andersen på Nekselø, men ombestämdes då till en form av brännässla, (var. aquatilis ) så den danska förekomsten kan vara av reliktkaraktär.
Höstblommande, mycket flikig och smalbladig, få brännhår, ljusgrönare än brännässla, klänger upp i buskar. Kända lokaler i Danmark 1994 var; Knudsskov (7), Sejerø 1, Nekselø 1. Se artikel i Urt (3/94:67-73).

Sökte efter Rubus egregius i området SV parkeringen och Anthoxanthum aristatum vid markväg väst skogen.

Kongsted, Rønnede, Falster
Efter en timmes sökande efter rätt lokal (via en brevbärare, ett dagis, en fritidsgård, där upphittaren jobbade (hette Fleming Alruna !), vidare till hans f.d. fritidsgård (numera privatbostad), hittade vi till slut;
Järnört (jernurt), Verbena officinalis    Ca 10 ex, flera fortfarande i blom.

Tegel och murbruk hade tippats rakt över primärlokalen, men flera ex växte längs kanten av högen och vid ett garage. Den nye ägaren blev imponerad av att ha denna sällsynta växt på sin tomt, visste inte om den.
Lokalen ligger inne i Kongsted, vid Mosevej, mittemot slakteri, SO kyrkan.

Nykøbing Strandhuse, Bøtø, Falster
Kör in via Marielyst camping till Bøtø Ringvej och in på Stolt Henriksvej vid Petersdal, 100 m västerut en liten markväg längs trädesåkrar;
Fransk vårbrodd (enårig gulaks), Anthoxanthum aristatum 5 ex

Funnen riklig på sensommaren i år ute på trädesåkern, vi sökte den förgäves ute på fältet, men hittade 5 ex i norra kanten av markvägen längs fältet. L. Segerbäck såg 10 ex här 980906. Borde heta fransk höstbrodd istället.....

Gedser hamn, Falster
Sökte på hamnplaner, järnvägsområde och utfyllnadsmark efter några arter som setts på DBF-exkursion 1991(se Urt 4/91) och som kommit in med hästfoder på 70-talet;
Trifolium pannonicum (ungersk klöver), Cruciata laevipes (korsmåra), Centaurea phrygia ssp. pseudophrygia (fjäderklint). Men vi hittade inget speciellt.

Kramnitze, NV. Rødbyhavn, Lolland
Druvmålla (drue-gåsefod), Chenopodium botryodes
Riklig i ett par små sumphål ca 300 m V hamnen. helt överblommad, men bestämbar. Vi besökte lokalen 930809, men hittade då inte denna art, trol. för tidigt. Nu var det lite sent, september verkar vara bästa månad.

*** Tack till Lennart Segerbäck m.fl. för tips och kartor ***


Page created 7 Dec 1998.
Erling Jirle, Måsvägen 10 B, 227 33 Lund.

Tillbaka till exkursions-sidan