Exkursion till NO-Skåne

Erling Jirle & Rune Svensson (i Osby även Mikael Svensson). 21 juni 1999.
Sökte bl.a. nya arter listade i Lunds Bot. För. Medlemsblad 2/99 och 4/98.
Många dippar !

Gamla Boo, mellan Ringsjöarna, Bosjökloster sn;
Hittade 5 ex av älvmyskgräs. Kollade den nya karaktären hårkrans vid nedersta grenarna, men kunde ej hitta några (vilket dock inte betyder att det är fel art). Ref: SBT 99

Höör;
Sökte guldäxing, Lamarckia aurea. 500 m SV Kvarnbäck (felskrivning i LBF 2/99:8, står Knäbäck, skall vara Kvarnbäck).
Hittade Potentilla neglecta sens.str.

Tjörnarp;
Gullvippa, Sinacalia tangutica kvar ONO kyrkan, som vanligt ej i blom.

Sösdala;
Sökte vippslide i en skogsdunge N samhället, hittade bara krolliljor.

N. Mellby;
Vårflenörten vid rastplats vid södra infarten till Hässleholm, sedd senast 1995, kunde ej återfinnas.
Pärlbräken mittemot den nerbrunna kaffestugan kunde inte heller hittas (utgången sedan flera år).
Chartreusenejlika kunde ej återfinnas vid Sandåkra hållplats. Ganska igenvuxet på platsen. Sedd här både 1995 och 1996.

Osby;
Praktbetonika vid Ebbarp, skulle visas av Micke Svensson. Han hittade den här 1998. Kraftigt igenvuxet. Kunde ej återfinnas.
Nära nya riksvägen, strax norr rastplatsen Lars Dufva, vid avtagsväg mot Slähult;
alpskräppa, Rumex alpinus . Vid bäck.

Glimåkra;
Vid renoverad bro 800 m VNV kyrkan massor av blomsterlupin, och 10 m NO bron 1 ex av sandlupin, Lupinus nootkatensis .

N. Sandby;
Sökte längs 3 småvägar i Ranseröd efter gråslide, Aconogonon weyrichii . Negativt.
Från LBF 2/99;
N. Sandby; Ranseröd, ett ca 9 dm högt ex i vägren, 980901, THm [3D6h3201] Ny för Sverige.

Ö. Broby;
Sökte klippoxbär, Cotoneaster nanshan .
(3D712332) 450 m NNV Tinghäll, utfyllnadsmark med jordhögar 970712, ÅSv.
Hade problem med att hitta Tinghäll, sökte på fel sida Helge å först. Kollade avfallshögar söder om kyrkogården (hade glömt pricka in Rubin-koordinaterna).
Pratade senare med Åke Svensson, som meddelade att busken var försvunnen redan 1998...
Kviinge;
I Hanaskogs nerlagda kalkbrott, stora bestånd av:
Hybridslide, Fallopia x bohemica .
Plymspirea vid Hanaskog, i vägkanten.

Förlöv;
Lupinväppling. Strax öster om Bjärlöv, i norra vagkanten (delvis nerklippt), öster järnvägskorsning.

Åhus;
Avslutade turen med sök efter spenatskräppa (Rumex patientia ) i Åhus hamn. Funnen 1996 av Håkan Witzell. Fick senare reda på av honom att en stor jordvall mot campingplatsen lades upp över lokalen 1997.


Sammanställt av Erling Jirle 22 augusti 1999.

Tillbaka till exkursions-sidan